Czym jest USG?

USG Białystok

Nauka daje nam dzisiaj wiele możliwości diagnozowania pewnych chorób i dolegliwości. Jeszcze 30 lat temu dostęp do wielu z nich był bardzo ograniczony, a dzisiaj stały się czymś powszechnym. Należy do nich np. USG.

Co to jest?

USG Białystok to skrót od ultrasonografia. Jest to sposób obrazowego diagnozowania stanu narządów wewnętrznych. Dzięki temu można pewne choroby od razu stwierdzić lub od razu wykluczyć. To bardzo wygodne, jeśli szybkie rozpoznanie jest istotne ze względu na złe samopoczucie pacjenta.

Czy należy się go bać?

Badanie ultrasonograficzne nie jest inwazyjne i zazwyczaj nie trwa długo. Chodzi jedynie o to, aby lekarz badający stwierdził, co dzieje się w miejscu, z którego powodu zaniepokojony jest pacjent. W takcie badania wykonywane są specjalne zdjęcia konkretnych narządów i jest do nich dołączany stosowny opis.

Pacjent najczęściej na bieżąco dowiaduje się, co zobaczyła w danym miejscu osoba wykonująca badanie.

Do najczęściej wykonywanych badań tego typu, należą: USG narządów jamy brzusznej, piersi, węzłów chłonnych, tarczycy, serca oraz wykonywane celem oceny stanu płodu podczas ciąży.

USG Białystok

Gdzie je wykonać?

Aby wykonać to badanie, nie trzeba kłaść się do szpitala, choć można je tu wykonać. Inne miejsca to przychodnie i gabinety proponujące m.in. właśnie taką diagnostykę.

About the Author

You may also like these