Mensil lek na potencję

Mensil 25 mg, to lek stosowany w leczeniu potencji i zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn. Lek jest dobrym rozwiązaniem dla osób, którzy mają problemy z osiągnięciem wzwodu, ponieważ pomaga on osiągnąć wzwód, utrzymać erekcję i wydłużyć stosunek seksualny. Mensil, zawiera w sobie substancję czynną Sildenafil i działa nawet do 5 godzin po przyjęciu tabletki.

Dawkowanie leku Mensil:

Lek należy stosować dokładnie z zaleceniami na ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Mensil 25 mg, ma postać tabletek do rozgryzania i żucia, dlatego tabletki nie wymagają popijania. Co ważne, należy go przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Mensilu nie należy przyjmować częściej niż jeden raz na dobę.

Przeciwwskazania stosowania Mensilu:

Leku Mensil 25 mg, nie należy stosować, jeśli pacjent:

  • przyjmuje azotany oraz leki uwalniające tlenek azotu
  • ma uczulenie na substancję czynną leku – syldenafil lub na pozostałe składniki
  • niedawno przebył zawał serca lub udar oraz w przypadkach występowania niskiego ciśnienia tętniczego krwi
  • pacjent ma ciężkie choroby serca lub wątroby

Działania niepożądane:

Lek Mensil, może powodować działania niepożądane, jednak nie zawsze u każdego one występują. Do najczęściej występujących należą między innymi: ból głowy, nudności, zawroty, uderzenia gorąca, nagłe zaczerwienienie twarzy, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie oraz niestrawność. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Mensil są zazwyczaj łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

About the Author

You may also like these